De gesprekscyclus is het proces dat zich richt op de momenten dat de werknemer en werkgever met elkaar in gesprek gaan over doelen, prestaties, ontwikkeling en ambities.

De gesprekscyclus wordt in elke fase van de samenwerking toegepast dus instroom, doorstroom en uitstroom. Veel organisaties werken nog met de oude opzet van de gesprekscyclus met het jaarlijkse planningsgesprek, functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek.


Door veranderingen op de arbeidsmarkt en de nieuwe generatie medewerkers is het verstandig om het huidige proces te analyseren en kijken of dit verbeterd kan worden.

Creëer betrokken en gemotiveerde medewerkers met de nieuwe gesprekscyclus.

Gesprekscyclus

Ons advies is 1x per week zelf reflecteren, 1x per maand feedback vragen (invulformulier voor de manager), 1x per kwartaal feedback en ontwikkelgesprek.

De reflectie wordt automatisch aangemaakt, de frequentie is een advies want jij bepaalt het eigen ritme.

In de nieuwe gesprekscyclus zijn de 6x eren van belang. Het begint met het duidelijk
definiëren van de verwachtingen en op basis van de verwachtingen ga je regelmatig met elkaar in gesprek.

Tijdens deze gesprekken kunnen beide partijen ventileren en tijdig signaleren en indien nodig corrigeren, zo kun je elkaar blijven inspireren, en hou elkaar aan de afspraken, iets met disciplineren. Dat laatste klinkt een beetje zwaar en toch is dit een hele belangrijke want dit nieuwe proces moet in het DNA van de organisatie komen en dit betekent dat de medewerker en manager elkaar moeten aanspreken als er wordt afgeweken van de gemaakte afspraken.