Use Case

Use case: Uitdagingen bij een klant

geplaatst in: Leiderschap en teamontwikkeling, Nieuws | 0

Vandaag wil ik graag een use case met jullie delen waarbij ik als adviseur werd ingeschakeld om een advies uit te brengen over de implementatie van een performance management systeem bij een klant. En ja, de klant wist al dat ik CareerTracker had dus het was preken voor eigen parochie en toch is onderstaand advies volgens de klant de spijker op zijn kop!!

De klant had te kampen met enkele uitdagingen, namelijk het ontbreken van duidelijke doelen vanuit de strategie, een gebrek aan inzicht in het ontwikkelpotentieel van vaardigheden en een afwezigheid van een feedbackcultuur binnen de organisatie. De klant had moeite om ´het verhaal´ te vertellen en medewerkers te betrekken.

Het ging overigens niet slecht met het bedrijf want er word kwartaal op kwartaal groei gerealiseerd.

Situatie bij de klant:

De klant vond het lastig om het strategische plan van het bedrijf te vertalen naar concrete en meetbare doelen en zo het verhaal te vertellen van de organisatiekoers. Hierdoor ontstond er verwarring en een gebrek aan focus op de juiste prioriteiten. Zonder duidelijke doelen liepen de prestaties en motivatie van medewerkers achter en werd het moeilijk om de voortgang van het bedrijf te meten en bij te sturen.

Daarnaast ontbrak het de klant aan inzicht in het ontwikkelpotentieel op het gebied van vaardigheden van medewerkers. Zonder een gestructureerd raamwerk om vaardigheden te identificeren, ontwikkelen en waarderen, kon de klant niet optimaal profiteren van het potentieel van hun personeel. Dit resulteerde in een stagnatie van individuele groei en een gebrek aan innovatie binnen de organisatie en teveel ongewenste vertrek.

Tot slot was door het gebrek aan duidelijkheid en de kansen om te ontwikkelen was er een gebrek aan communicatie. Het ontbrak aan regelmatige en constructieve feedbacksessies tussen managers en medewerkers. Dit zorgde voor een gebrek aan bewustzijn van sterke punten, ontwikkelingsgebieden en kansen voor groei. Dit zorgde ook voor een gevaar voor de organisatie door te weinig motivatie, teamwork was niet optimaal en het eerdere aangegeven ongewenste vertrek van talent.

Advies en onderbouwing:

Om deze uitdagingen aan te pakken en de organisatie te helpen groeien, adviseerde ik de implementatie van CareerTracker met de volgende elementen: doelen, vaardigheden en feedback.

  1. Doelen: Om de duidelijke doelen te stellen, raadde ik de klant aan om de OKR-methode (Objectives and Key Results) te gebruiken. Met deze methode kunnen strategische doelen worden vertaald naar meetbare doelstelling. Het gebruik van OKR’s biedt focus, helderheid en uitdaging, en stimuleert de betrokkenheid van medewerkers bij het behalen van de organisatiedoelen.
  2. Vaardigheden: Om inzicht te krijgen in het vaardighedenontwikkelpotentieel van medewerkers, adviseerde ik het gebruik van ESCO (European Skills, Competence and Occupations). ESCO biedt een gestandaardiseerd raamwerk die geïntegreerd is in CareerTracker voor het identificeren, ontwikkelen en waarderen van vaardigheden. Door gebruik te maken van dit systeem kan de klant de juiste vaardigheden koppelen aan specifieke functies en taken, en zo de groei en ontwikkeling van medewerkers bevorderen.
  3. Feedback: Om een cultuur van feedback te bevorderen, stelde ik voor om een gestructureerd feedbackproces in te voeren. Dit proces omvat wekelijkse zelfreflectie, maandelijkse feedback van de manager en driemaandelijkse persoonlijke gesprekken. Door deze regelmatige feedbackmomenten kunnen medewerkers bewust worden van hun sterke punten en ontwikkelingsgebieden, en kunnen ze effectiever samenwerken met hun manager om hun prestaties en vaardigheden te verbeteren.

Het advies is gebaseerd op de volgende onderbouwing:

  • Workshops om strategie te vertalen naar organisatie doelen
  • Workshop voor medewerkers om de nieuwe Way of Working uit te leggen
  • Workshops om samen met de teams doelen te bepalen
  • Duidelijke doelen stellen helpt medewerkers om zich te concentreren op wat belangrijk is, verbetert de prestaties en vergroot de betrokkenheid bij de organisatie.
  • Inzicht in het ontwikkelpotentieel op het gebied van vaardigheden van medewerkers stelt de organisatie in staat om hun talenten optimaal te benutten en zorgt voor groei en innovatie.
  • Een cultuur van feedback bevordert continue verbetering, versterkt de communicatie en zorgt voor een positieve werkomgeving waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen.

Door de implementatie van CareerTracker met focus op doelen, vaardigheden en feedback kan de klant de uitdagingen van het ontbreken van duidelijke doelen, inzicht in vaardighedenontwikkeling en een cultuur van feedback succesvol aanpakken. Dit zal leiden tot een grotere betrokkenheid, prestaties en groei binnen de organisatie en wordt ongewenst vertrek geminimaliseerd.

Ik kijk ernaar uit om de klant te ondersteunen bij de implementatie van CareerTracker en om samen te werken aan de focus en groei van de organisatie.

Blog

Via ons blog publiceren we regelmatig nieuwe artikelen over innovaties en ontwikkelingen die impact hebben op de professional en organisatie: check onze blogpagina

In dit blog gaan we in op de nieuwe medewerker van Generatie Z, dit is een generatie die balans zoekt in werk en privé en die wil bijdragen aan een purpose.

Hierdoor verandert de arbeidsmarkt want langdurige arbeidsovereenkomsten komen steeds minder voor zoals we dit beschreven hebben in dit artikel.

Over CareerTracker

Met het CareerTracker platform ben je in staat om een juiste focus en skillset te borgen binnen de teams. Met reflecties en feedback voelt de professional zich gewaardeerd en betrokken waardoor ongewenst vertrek van talent voorkomen kan worden. Hiermee wordt de dagelijkse operatie geborgd in de organisatie.

Mocht je na het lezen van dit blog nog vragen hebben dan kun je ons bereiken 0338876104 of via info@careertracker.nl.

Je kunt onze informatieve bedrijfsvideo bekijken via deze link.

Klantreview van Didacticum

De samenwerking met CareerTracker ervaren wij als zeer aangenaam.

Het is voor ons een nieuwe manier van werken dus goede communicatie is hierbij van belang.

Jullie helpen zowel de field managers als de consultants met voorbeelden, tips & tricks en om onze nieuwe HR cyclus te borgen.

De feedback die wij aandragen wordt direct opgepakt, opgevolgd en tevens houden jullie ons continu op de hoogte van de voortgang.

Bij Didacticum staat iedereen aan het stuur van zijn eigen carrière en mede door het gebruik van CareerTracker zijn onze collega’s in staat om dit optimaal te doen.

Zeljko Bondzulic, Field Manager Didacticum